Gesprek voeren

Gesprek voeren

Gesprek voeren

Het voeren van een gesprek is iets dat iedereen wel eens doet. Hierbij kan dan onderscheid gemaakt worden tussen formele en informele gesprekken. Onder informele gesprekken vallen bijvoorbeeld gesprekken met je vrienden of met je ouders. Formele gesprekken zijn echter vaak lastiger, omdat het hierbij zaak is om wat netter en formeler te antwoorden. Voorbeelden van formele gesprekken zijn bijvoorbeeld vergaderingen, sollicitatiegesprekken en arts-patiënt gesprekken. Bij zowel formele als informele gesprekken is het van belang om effectief te communiceren. Hierbij gaat het erom dat je je doel kunt overbrengen en dat je zelfverzekerd overkomt.

Gesprekstechnieken

Niet iedereen is van zichzelf een goede spreker. Gelukkig is er de mogelijkheid om dit te kunnen leren. Hiervoor zijn er verschillende cursussen waarin je bepaalde gesprekstechnieken kunt aanleren. Een belangrijke gesprekstechniek waar mee geoefend zal worden, is LSD. LSD staat voor luisteren, samenvatten en doorvragen. Dit is een belangrijke gesprekstechniek die je zal helpen de andere spreker beter te laten begrijpen en om vervolgens ook je eigen doel te laten inzien. Door te luisteren en dit vervolgens samen te vatten, check je als het ware of je de andere spreker goed begrepen hebt. Hierna kun je doorvragen. Deze vragen kunnen verdiepend of verbredend zijn. Dit betekent dat je dieper op het onderwerp in kunt gaan of juist een vergelijkbaar onderwerp aansnijdt. Naast LSD zijn er nog veel meer gesprekstechnieken mogelijk die jouw gespreksvaardigheid kunnen verbeteren. Het is handig om deze aan te leren, zodat je je gespreksdoel makkelijker kunt bereiken.

Effectief communiceren

Gesprekstechnieken kunnen je helpen om effectiever te communiceren. Voordat je hieraan begint, is het eerst belangrijk om bepaalde zelfkennis te hebben over hoe je nu communiceert. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn, omdat het verbeteren anders moeilijk kan gaan. Er zijn namelijk verschillende vlakken waarop je jezelf kan verbeteren bij het voeren van een gesprek. Het doel van effectief communiceren is het voorkomen van misverstanden en het oplossen van miscommunicatie, mocht dit toch wel gebeuren. Ook helpt een cursus effectief communiceren bij het goed overbrengen van informatie. Door informatie goed en duidelijk over te brengen, wordt ervoor gezorgd dat de communicatie snel verloopt. Door hierbij ook non-verbale signalen bij te gebruiken, bijvoorbeeld handgebaren of gezichtsuitdrukkingen, kan de makkelijke communicatie nog beter gemaakt worden. Door al deze nieuw geleerde technieken toe te passen op de werkvloer, kan het contact tussen medewerkers onderling, maar ook met leidinggevenden beter gemaakt worden, waardoor er meer plezier op de werkvloer ontstaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *