Leuke dagbesteding voor gehandicapten in Rotterdam

Leuke dagbesteding voor gehandicapten in Rotterdam

Dagbesteding gehandicapte

Voor mensen met een beperking of handicap kan het soms erg lastig zijn de dagbesteding goed in te vullen. Met behulp van de juiste specialisten wordt in Rotterdam een leuke en nuttige dagbesteding voor gehandicapten verzorgd. Plezier, samenwerking en de wensen van de cliënt staan hierbij hoog in het vaandel. Het is de bedoeling dat de georganiseerde dagbesteding positief bijdraagt aan het motiveren, activeren en aanzetten tot het ondernemen van actie. De kern van de activiteiten ligt uiteraard in ontspanning en plezier. Het is hierbij dan ook van belang de dagbesteding aan te passen op het vermogen van de deelnemers.

 

Een rustige, vertrouwde benadering

Een rustige en vertrouwde benadering werkt voor mensen met een beperking of handicap het best. Er wordt dan ook altijd gewerkt in kleine groepen, op deze manier worden de gewenste intensiteit en spanning geborgen en de vorming van ongewenste prikkels geremd. De begeleiding vindt één op één plaats en wordt afgestemd op de wensen, doelen en mogelijkheden van de deelnemers wat leidt tot een hoog ontwikkelrendement. Het belangrijkste is dat de dagbesteding met plezier ervaren wordt en sociaal isolement wordt voorkomen. Activiteiten die deze aspecten waarborgen en hiervoor uitgeoefend worden hebben betrekking tot diverse creatieve vaardigheden zoals dansen, zingen, spelletjes doen en sportief bewegen. De meeste activiteiten vinden plaats in het zwembad, mooi meegenomen is dus dat er ook zwem technische vaardigheden ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast ligt de focus nog op drie andere ontwikkelingsgebieden: pedagogische ontwikkeling, sociale vaardigheden en motorische ontwikkeling.

 

Voor wie is de dagbesteding geschikt?

De georganiseerde dagbesteding is geschikt voor volwassenen met een verstandelijke, medische of psychische beperking. Hieronder vallen onder andere mensen met autisme, PDD-NOS, Syndroom van Down, Asperger, ADHD, ODD, borderline, psychoses, dwarslaesie, motorische problematiek, hypermobiliteit, spasmes, hartproblemen, nierproblemen, epilepsie en diabetes. Het is hierbij wel van belang dat de betreffende deelnemer geen destructief gedrag, automutilatie, overlast en/of agressie vertoont. De activiteiten worden altijd afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. Het doel van deze dagbesteding is mensen met een beperking of handicap zowel op educatieve als speelse wijze dingen bij te brengen met betrekking tot het nuttig en leuk besteden van de dag. Voor deze mensen kan de invulling hiervan namelijk erg lastig zijn. Daarnaast komt het vaak voor dat mensen met een beperking of handicap zich erg alleen voelen en op sociaal gebied minder goed uit de voeten komen. Dankzij de dagbesteding voor gehandicapten in Rotterdam zullen deze mensen leren gemakkelijker om te gaan met anderen, zodat sociale isolatie voorkomen wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *